Ústavný súd Slovenskej republiky

"Ústavný súd ako nositeľ ochrany ústavnosti významne ovplyvňuje kvalitu právneho poriadku, svojimi konkrétnymi rozhodnutiami zasahuje do formovania a naplňovania základných atribútov právneho štátu, v nevyhnutnej miere tým ovplyvňuje politický a ekonomický systém a tým plní svoj jediný cieľ zakotvený v ústave - byť nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti."

                                                      Ivetta Macejková
                          predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky

"Ústavný súd sa stal pevným pilierom ochrany ústavnosti vďaka rozvážnej tvorbe základnej judikatúry, zdržanlivosti, pokoja pri hľadaní optimálnych prístupov k ochrane základných práv a slobôd a ústavnosti v tom najširšom zmysle slova."

                                                         Ján Mazák
                              predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky
                                 od 22. januára 2000 do 30. septembra 2006

"Výsostným poslaním ústavného súdu je ochrana prirodzených práv a slobôd človeka, občana demokratického právneho štátu, a to bez ohľadu na národnosť, vierovyznanie, náboženstvo, svetový názor, rasu, sociálny pôvod a postavenie."

                                                          Milan Čič
                              predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky
                                od 22. januára 1993 do 21. januára 2000

Page viewed 42513 times by 11 users since 11.02.2013